xperia z2 相機效果

Sony Xperia Z2 相機規格和 Z1 一樣, 但拍攝效果大不同 [對比圖]   Sony 今年的旗艦電話 Xperia Z2 最大的提升在於螢幕,其次處理器、RAM、電池等等。其中相機鏡頭是 2,070 萬像背照式 1 / 2.3 吋 Exmor RS 感光器,規格和 Xperia Z1...

  • 1